Kan jeg få erstatning?

Hvis du har været ude for en ulykke på dit job, så har du ret til arbejdsskade erstatning. Sådan er loven. Det er da også grunden til, at din arbejdsgiver betaler for en arbejdsskadeforsikring. Uanset hvor meget træning og uddannelse, vi har fået, så kan ulykker altid forekomme. Vi er jo kun mennesker. Der sker fejl. Der kan dog i nogle tilfælde herske tvivl om, hvilke former for erstatning du kan få. I nogle tilfælde er det nemlig ikke muligt at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, imens i andre tilfælde, så skal din arbejdsgiver betale erstatning for disse erstatningsformer.

Særlige erstatningsadvokater

Dette gælder især i tilfælde, hvor arbejdsgiveren fx ikke har været omhyggelig nok med sikkerhedsforanstaltninger. Et eksempel kan fx være en håndværker, der skrider og falder ned fra et glat stillads, som ikke har været sikret. Sker det, så skal arbejdsgiveren betale arbejdsskade erstatning, fordi han har været skødesløs med hensyn til sikkerheden på håndværkerens arbejdsplads, som i dette tilfælde var stilladset.

I sådan et tilfælde kan der dog være tvivl om, hvor ansvaret for ulykken skal placeres. Og her er det bydende nødvendigt, at håndværkeren har en god og erfaren erstatnings advokat her med sig i hele arbejdsskadesagens forløb.

Mange slags erstatninger

Men lad og så lige tage eksemplet videre: Håndværkeren, der faldt, brækkede et ben og fik en alvorlig hjernerystelse. Benbruddet var meget kompliceret og lægerne på hospitalet måtte operere på ham. (Det tog flere timer!) De fik samlet bruddet, men måtte dog også lægge nogle skruer ind, for at holde sammen på knoglerne. Under operationen kom de dog til at sætte en forkert skrue på den stålstang, der ligesom holdt knoglen sammen. Dette medførte smerter og gener for håndværkeren i flere måneder efter ulykken. Har håndværkeren krav på patienterstatning i sådan et tilfælde, selvom han faktisk fik tilkendt arbejdsskade erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte?

Umiddelbart er svaret ja. Her er nemlig tale om en helt anden sag, som ramte den stakkels håndværker: Lægerne var skødesløse og de fejlbehandlede ham. Men også i denne sag vil det være fornuftigt af håndværkeren, hvis han sørger for at have gode erstatningsret advokater med sig på sin side.

Specialisterne i juraen dækker området

Skal han bruge den samme advokat i sin sag om patienterstatning, som han brugte i sagen om arbejdsskade erstatning? Ikke nødvendigvis. Det kan betale sig for ham at bruge en specialiseret patienterstatnings advokat – ikke en arbejdsskade advokat. Også selvom procedurerne for de to sager ligner hinanden meget. Begge sager skal nemlig igennem særlige instanser, før erstatning kan tilkendes: I sagen om arbejdsskaden skal den via Arbejdsskadestyrelsen.

I den anden, skal den igennem Patienterstatningen. Der er dog forskelle på reglerne, der gælder i de to sager. Især når det handler om patienterstatninger, er der tre særlige regler, som afgør om kravet er rimeligt. Disse er specialistreglen, rimelighedsreglen og appaturreglen. Den sidste regel vil være afgørende i den pågældende sag. Den bestemmer nemlig, om der kan tilkendes erstatning, hvis apparatur under behandlingen går i stykker – eller hvis lægerne kommer til at bruge forkerte materialer under en operation – fx en forkert skrue.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *