Skat og inkasso

Der er i øjeblikket ikke mindre end 32 af vores kunder, der ikke har betalt for de annoncer, de har indrykket i den ugeavis, jeg arbejder på. Jeg har selvfølgelig rykket dem flere gange, først skriftligt og senere telefonisk, men de er tilsyneladende hverken til at hugge eller stikke i. En af kunderne, en mindre grillbar, har endda været så kynisk, at vedkommende har forsøgt at få yderligere en annonce med, men den har vi naturligvis afvist, indtil hans restance er blevet betalt.

De 32 kunder kan vi ikke selv komme videre med, så for nogle dage siden overgav jeg problemet til en inkasso advokat, som vi har brugt i tidligere, lignende situationer. Det har vi faktisk haft pænt held med, for forretninger eller virksomheder reagerer ofte, når de står overfor truslen om en konkursbegæring. Så går det normalt op for dem, at det er alvor.

Vores advokater i København (der også er kendte som boligadvokater), er et meget seriøst og velfungerende advokatfirma, men det koster naturligvis også at trække på deres hjælp. Med hensyn til de restanter blandt annoncørerne, som vi har, er der naturligvis tale om, at de afkræves det gebyr, advokaterne skal have for deres arbejde. Men nogle af restanterne betaler aldrig, og så er det os, der hænger på udgiften til advokatbistanden.

Alligevel kan det godt betale sig, for min erfaring er, at flere end 80 procent af restanterne kryber til korset og betaler deres regning, når de modtager det første brev fra advokatkontoret. Egentlig forstår jeg ikke den type mennesker, for det koster dem jo bare ekstra, når de først betaler, efter at advokaten er kommet ind i billedet. De ville jo spare en del penge ved at betale deres regning med det samme.

Bortset fra disse inkassosager hører det bestemt til sjældenhederne, at vi i firmaet har brug for assistance fra en advokat. Men jeg husker for nogle år siden, at vi kom i en situation, hvor vi alligevel var nødt til at få bistand fra en advokat.

Vi har et statsautoriseret revisionsfirma til at revidere vore regnskaber, og revisorerne var et år ikke i tvivl om, at vi kunne bogføre alle udgifterne til en festlighed i anledning af avisens 75 års jubilæum som en driftsudgift. Men skattevæsenet mente noget andet, så på trods af vores revisorers protester blev vi afkrævet et temmelig stort beløb i ekstra skattebetaling. Det er så mange år siden, at skattevæsenet var underlagt kommunerne, og vores revisorer mente, at de kommunale skattefolk ganske enkelt ikke forstod reglerne omkring den type udgifter.

Heldigvis er det nemt, når der er en komplet oversigt over advokatydelser tilgængelig! Se her: https://bjsj.dk/sitemap/

Derfor rettede revisorerne og jeg i fællesskab henvendelse til en erfaren skatte advokat for at få ham til at føre en sag ved Landsskatteretten. Også skatteadvokaten var nærmest et stort spørgsmålstegn, da han havde gennemgået sagen. Han mente heller ikke, at der kunne herske tvivl om, at vores udgifter i forbindelse med jubilæet var fuldt fradragsberettigede, så han påtog sig med største fortrøstning at føre sagen for os.

Udfaldet i Landsskatteretten blev da også, at vi fik 100 procent medhold, og i præmisserne blev kommunen tildelt noget, man godt kan kalde en begmand.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *