Er de farlige?

Det var en til tider noget ophidset diskussion, vi havde forleden dag i samarbejdsudvalget i det firma, hvor jeg arbejder. Et punkt på dagsordenen til vores møde var, om det skal gøre forbudt at bruge de såkaldte e-Cigaretter indendørs på linje med det rygeforbud, vi har haft i firmaet i efterhånden en hel del år.

Det var en af tillidsfolkene, der havde bedt om at få sagen på dagsordenen. Hun har altid været fanatisk ikke-ryger og optræder ofte særdeles nedladende overfor mennesker, der tillader sig at pulse på en cigaret. Hun har absolut heller ingen forståelse for, hvorfor et stadigt stigende antal mennesker vælger at lægge tobakken på hylden og i stedet bruge en eCigaret til at imødekomme kroppens behov for at få noget nikotin.

Da hun fremlagde sit synspunkt, gav hun udtryk for, at hun slet ikke kunne forstå, at nogle kan finde på at bruge sådan en elektronisk cigaret som erstatning for rigtige cigaretter. De kan da bare lade helt være, som hun udtrykte det.

En anden af mødedeltagerne holdt på, at det ikke kan være skadeligt for omgivelser, at folk damper på deres eCigaret, for der er jo ikke tale om røg med en masse skadelige stoffer som fra de almindelige cigaretter.

Og så var det, at diskussionen blev noget ophidset, for et par stykker havde læst en hel masse om de elektroniske cigaretter på forskellige hjemmesider på nettet. En fastslog, at det måtte være afgørende, at både Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse direkte advarer mod brug af disse cigaretter med den begrundelse, at det endnu ikke er ordentligt undersøgt, hvor skadelige de eventuelt kan være for bruger og for deres omgivelser.

En af mødedeltagerne slog fast, at det er ulovligt at sælge e-væske med et indhold af nikotin i Danmark, fordi nikotin jo ret beset er en meget farlig gift, som selv i små mængder kan være dødelig for mennesker. Han sagde det sådan set bare for at bidrage til den almindelige oplysning omkring e-Cigaretterne, men hans mening blev nu nok opfattet som et argument for, at de elektroniske cigaretter skal forbydes indendørs i vores virksomhed.

For mit eget vedkommende må jeg sige, at jeg er flintrende ligeglad med den slags. Jeg har aldrig røget og bruger selvfølgelig heller ikke e-Cigaretter, så jeg holdt mig meget tilbage i diskussionen. Jeg har det sådan, at hvis det ikke direkte generer mig, så må folk da gøre, præcis hvad de har lyst til, også selv om det kan være skadeligt for deres helbred.

Men jeg har det da ligesom de fleste andre ikke-rygere sådan, at det kan føles temmelig ubehageligt at opholde sig i et lokale, hvor der har været røget tæt. Det lugter hæsligt, kan jeg huske fra den gang, da det var almindeligt, at der blev røget tobak stort set alle steder.

Sådan er det jo heldigvis ikke i dag, hvor man for eksempel slipper for tobaksrøgen både på arbejdspladsen, på restauranter, i offentlige befordringsmidler og alle mulige andre steder, hvor mange mennesker opholder sig i samme rum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *